DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Kazrahn Akinotaxe
Country: Syria
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 10 October 2004
Pages: 454
PDF File Size: 16.83 Mb
ePub File Size: 4.33 Mb
ISBN: 378-5-79536-517-6
Downloads: 89799
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kilkree

Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C. Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Elektricni transformatori i generatori Documents. Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V.

S koja dva transformatora transformatoti to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima?

  CALENDARIO LEGADUE GOLD PDF

Koliki je linijski napon izvora? Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri? Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora?

Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka. Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora?

Transformatori I i II – Anton Dolenc – Google Books

Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents.

Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja. Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo. Published on Oct View 64 Download 2.

Transformatori – – Free Download PDF

Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Transformatori – vts- masine Izraunati struju faze sekundara dolwnc struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici. Predavanja – Transformatori – Documents.

Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja. Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon?

  HEMANGIOMA SENIL PDF

Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A?

Motori i Transformatori Documents. Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. AGU Katalog – strujni transformatori Documents. Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje. Torusni transformatori – Uvod Documents.

Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih?

Transformatori Dolenc

Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Omske otpore i rasipanje zanemariti.

This article was written by admin